Love.Hope.Die.

Kitty | 17 | tattoo | photography | piercings

Abban a pillanatban szerettem volna visszamenni az időben, és újra átélni minden együtt töltött pillanatot.

(Source: megtort-lelku, via supersooteetvilaag)

(Source: nevetsemerdemlek, via zsiroskenyerhagymaval)

Aki azt mondja képtelenség, legalább ne zavarja azt aki képes rá.

(Source: bolondbohocasziv, via boldogsagbanebredtemfel)

Ha összesen egy emléket tarthatnál meg, melyik lenne az?

(Source: doriikka, via zsiroskenyerhagymaval)

Ha követ hajítasz egy tóba, a tó vize fodrozódni kezd, majd újra kisimul. De valami örökre megváltozik ott lent, a tó fenekén..

(via ovicsdana)

(via benemteljesultvagyak)

Mindenhol csak a szerelem..
Talán,
Ha nem írnánk róla..
Elfelejtődne?
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter